PORADY

płytki

Ogólne zalecenia dotyczące płytek

 • Płytki powinny być układane ostrożnie w celu uniknięcia zadrapań, zarysowań i innych zniszczeń.
 • Nie mieszać kartonów z różnymi tonacjami (informacja na naklejkach).
 • Nie czyścić silnymi kwasami.
 • Wszystkie modele posiadają różne odcienie i wzory.
  Przed przyklejeniem płytek należy rozłożyć je na całej powierzchni i tak wymieszać pod kątem odcieni i wzorów by tworzyły harmonijną całość. Nie wymieszanie płytek przed przyklejeniem stanowi podstawę do odrzucenia ewentualnej reklamacji.
 • Nie ma zalecanego sposobu poziomowania.

uwaga płytki polerowane należy impregnować po położeniu przed fugowaniem

Polerowanie zapewnia płytce wysokie walory estetyczne i zapewnia intensywność kolorów powodując jednocześnie zwiększenie mikroporowatości, a co za tym idzie czyniąc go bardziej podatnym na zabrudzenia i rysowanie powierzchni. Płytek tych nie zaleca się układać w miejscach, w których mogą być narażone na bezpośredni kontakt z piaskiem (np. wejście do mieszkania, czy sklepu), ponieważ bardzo szybko ulegną zniszczeniu (porysowaniu).
Aby w jakiś sposób spróbować temu zapobiec należy stosować przy takich wejściach wycieraczki, które znacznie ograniczą ilość nanoszonego piasku.

uwaga płytki polerowane należy impregnować po połozeniu przed fugowaniem

 • W celu zapewnienia odpowiednich właściwości użytkowych i estetycznych gresu polerowanego należy przestrzegać zaleceń w zakresie jego codziennej konserwacji.
 • Do codziennej konserwacji gresu polerowanego tj. do mycia i usuwania z powierzchni płytek zabrudzeń, spowodowanych bieżącą eksploatacją, należy używać detergentów przeznaczonych do konserwacji powierzchni gresowych, renomowanych producentów chemii budowlanej posiadających atestowane produkty, zastosowanych zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu.
 • Po przeprowadzeniu konserwacji podłogę należy starannie osuszyć.
 • W przypadku rozlania na powierzchni płytek jakichkolwiek substancji plamiących, ze względu na typową dla wszystkich płytek polerowanych mikroporowatość powierzchni, należy niezwłocznie dokładnie zmyć powstałe zabrudzenie, w przeciwnym wypadku może zaistnieć ryzyko odbarwienia powierzchni.
 • Zaleca się na etapie montażu dokładne nakrycie powierzchni ułożonych płytek polerowanych w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem lustrzane powierzchni oraz zabrudzeniami.